• Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy jest ustalana indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego, w oparciu o treść Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie … z dnia 22 października 2015 roku / t.j. Dz.U. 2013, poz. 461 /
  • Koszt porad prawnych – od 50 zł do 200 zł w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego
  • Koszt sporządzenia pisma procesowego lub innego od 100 zł do 500 zł w zależności od rodzaju pisma .

Bank: Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Białej Podlaskiej

Numer Konta: 56 1500 1331 1213 3003 5969 0000

Numer konta dla rozliczeń transgranicznych:
PL 56 1500 1331 1213 3003 5969 0000 KRDBPLPW