Adw. Joanna Bałut ukończyła studia na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie. W latach 1985-1989 odbywała aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Siedlcach. Od 1989 roku wykonuje zawód adwokata, najpierw jako członek Zespołu Adwokackiego Nr 1 w Białej Podlaskiej, zaś od XII 1998 świadczy usługi adwokackie w ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej.